Documentaire project Sri Lanka door EO: 25 min / 10 min.

Wie zijn we

Visie
Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen

Missie en motivatie
Gedreven vanuit ons geloof (Psalm 82:3-4, Amos 5:23-24, Spreuken 21:3, Matteus 6:31-33, Jakobus 1:27)
willen we blijvend betrokken het verschil maken voor mensen in kwetsbare gebieden
die in de greep zijn van onrecht (zoals uitbuiting, slavernij, armoede, kennisachterstand)

Strategie
De visie willen we bereiken door:
vakkennis en passie van ondernemers
te combineren met de kennis en ervaring van de hulporganisatie in de betreffende landen en dit in te zetten om eerlijke handel te bevorderen,
zodat situaties van onrecht worden doorbroken.

Partners
De Stichting Geloof en Handel wordt ondersteund door een aantal partners. Deze partners ondersteunen ons in het uitvoeren van onze werkzaamheden in de vorm van inzet communicatie middelen, facilitering, advisering en aanlevering ontwikkelingsprojecten.

Gegevens Stichting
Naam: Stichting Geloof en Handel
RSIN: 8563.51.623
Postadres: Watersnip 13, 3752 PN te Bunschoten
Rekeningnummer: NL47 TRIO 0390 1598 67
Laatste jaarrekening

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.

Organisatie
De Stichting Geloof en Handel bestaat uit een primaire organisatie die voor de continuïteit zorgt en een of meer projectorganisaties die zich richten op een specifieke branche in een of meer ontwikkelingslanden.

De organisatie van de stichting bestaat op dit moment uit:

vacant
Voorzitter
Peter de Graaf
Secretaris
Jan Jaap Koelewijn
Penningmeester
Steven Koelewijn
Coördinator Visserij Gilde
Esmee de Graaf
Communicatie

Ambassadeur

De Stichting Geloof en Handel zoekt ondernemers die zich betrokken voelen bij onze visie en missie en ambassadeur willen worden voor een langere tijd. Deze blijvende betrokkenheid is noodzakelijk om duurzame verbetering te bereiken.

Hoe kunt u bijdragen?

  • Financiële ondersteuning
  • Inzet van branche specifieke kennis en kunde

U kunt als ondernemer zo invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kennis delen en opbouwen en uw netwerk intensiveren. Wij staan hierbij open voor maatwerk, zodat u uw doelstellingen maximaal kunt bereiken.

Wilt u als ondernemer de Stichting Geloof en Handel blijvend betrokken ondersteunen? Neem dan contact op via het contactformulier op deze site en wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Donateur

Voelt u zich verbonden met onze visie en missie dan kunt  u ons daarin steunen middels  een financiële bijdrage t.n.v. Stichting Geloof en Handel, rekening NL47 TRIO 0390 1598 67 eventueel o.v.v. het project dat u wilt steunen.

De Stichting Geloof en Handel is opgericht op 29 april 2016 en door de belastingdienst erkend als ANBI.

Partner

De Stichting Geloof en Handel wordt  ondersteund door een aantal partners in het uitvoeren van haar  werkzaamheden in de vorm van communicatiemiddelen, facilitering, financiering, advisering en aanlevering ontwikkelingsprojecten.

Wilt u als partner de Stichting Geloof en Handel ondersteunen en met ons samenwerken? Neem dan contact op via het contactformulier op deze site en wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

De stichting wordt door de volgende partners ondersteund:

Background
Background

De Stichting Geloof en Handel zoekt ondernemers die zich betrokken voelen bij onze visie en missie.

Help mee