Geslaagde reis naar visserij project in Sri Lanka!

De Stichting Geloof en Handel heeft met een groep ondernemers en experts uit de Spakenburgse vis- en koelingsbranche  van 3 t/ 11 maart 2018 het visserijproject van de ontwikkelingshulporganisatie ZOA in het noordwesten van Sri Lanka bezocht.

Project

Het doel van het visserijproject is om de vissers in deze regio een toekomst te geven, waarin ze uit situaties van onrecht raken en zelfredzaam worden. Vaak zijn deze vissers jong, omdat er door de oorlog een gat is geslagen in de generaties. Vanwege financiële gebondenheid aan inkopers is er vrijwel geen perspectief voor de vissers om zich te ontwikkelen. Dit houdt de kleinschaligheid van de individuele vissers in stand, waardoor men niet verder komt dan kustvisserij wat de visstand aantast en leidt tot een steeds slechter toekomstperspectief.

Reis

Het doel van de reis was een goede indruk te krijgen van de lokale situatie, zodat haalbare maatregelen kunnen worden vastgesteld, die de situatie van vissers structureel verbeteren. Daartoe zijn diverse bedrijven, deskundigen en overheidsfunctionarissen bezocht waarbij er intensieve gesprekken zijn gevoerd. Bijzonder was het gesprek met leden van een visserijcoöperatie bestaande uit tot het christendom bekeerde ex Tamil Sea Tigers.

De hele keten van vangst tot bord en export is bekeken. Alle deelnemers waren het erover eens dat er een goed beeld van de lokale situatie is verkregen. Men was zichtbaar onder de indruk, waarbij ook genoten is van de schoonheid van het land Sri Lanka.

Documentaire

De EO heeft in dit voorjaar een documentaire gemaakt over het project. Deze kunt u hier bekijken: 25 minuten. Verkorte versie: 10 minuten.

Verbeterplan

Er liggen zeker mogelijkheden om tot structurele verbetering te komen. De Stichting Geloof en Handel gaat dit samen met deelnemers aan de reis uitwerken in een concreet actieplan. In dat kader is er inmiddels al een bezoek geweest van een delegatie van onderzoekers en vertegenwoordigers van de Sri Lankaanse overheid. Zij hebben kennis gemaakt met de lokale visindustrie door middel van een bezoek aan Fish Partners en er zijn verkennende gesprekken gevoerd om tot samenwerking te komen in de nabije toekomst.

Help mee!

De Stichting Geloof en Handel kan uw hulp goed gebruiken om de impasse voor deze vissers te doorbreken. Met de kracht van Spakenburg kunnen we hen een toekomst met perspectief geven. Blijf op de hoogte en volg ons via:

zodat u op de hoogte wordt gesteld van de geplande acties en daarin kunt participeren.