Documentaire project Sri Lanka door EO: 25 min / 10 min.

Wie zijn we

Visie
Onrecht kunnen we helpen bestrijden door zelfstandigheid te vergroten, samenwerking te stimuleren en openheid te bevorderen.

Strategie
De visie willen we bereiken door vakkennis en passie van ondernemers
te combineren met de kennis en ervaring van de hulporganisatie in de betreffende landen en deze zodanig in te zetten dat situaties van onrecht worden doorbroken.

Missie en motivatie
Gedreven vanuit ons geloof (Psalm 82:3-4, Amos 5:23-24, Spreuken 21:3, Matteus 6:31-33, Jakobus 1:27)
willen we blijvend betrokken het verschil maken voor mensen in kwetsbare gebieden
die in de greep zijn van onrecht (zoals uitbuiting, slavernij, armoede, kennisachterstand)

Partners
De Stichting Geloof en Handel wordt ondersteund door partners.
Zij ondersteunen ons in het uitvoeren van onze werkzaamheden d.m.v. facilitering middelen, inbreng kennis en advies en financiering van projecten.

Gegevens Stichting
Naam: Stichting Geloof en Handel
RSIN: 8563.51.623
Postadres: Eemmeerlaan 2, 3752 TA te Bunschoten
Rekeningnummer: NL47 TRIO 0390 1598 67
Jaarrekening 2023

Beleid
De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.
Voor ons volledige beleid zie ons beleidsplan.

Organisatie
De Stichting Geloof en Handel bestaat uit een primaire organisatie die voor de continuïteit zorgt en een of meer projectorganisaties die zich richten op een specifieke branche in een of meer ontwikkelingslanden.

De organisatie van de stichting bestaat op dit moment uit:

Rutger de Jong
Algemene zaken
Peter de Graaf
Voorzitter
Jan Jaap Koelewijn
Penningmeester
Vacant
[vacant]
Communicatie

Donateur

Op dit moment loopt het project Vissers in Sri Lanka. Uw donatie wordt 100% ingezet voor het bevrijden van vissers uit de schuldslavernij middels herfinanciering van hun schuld door de lokale sociale kredietmaatschappij Ygro. Iedere aflossing wordt weer ingezet om nieuwe vissers en hun gezinnen te bevrijden. Uw bijdrage blijft daarmee  jarenlang hulp bieden.

Voelt u zich verbonden met dit project dan kunt u ons daarin steunen middels een financiële bijdrage t.n.v. Stichting Geloof en Handel, rekening NL47 TRIO 0390 1598 67 o.v.v. het project. U kunt direct online doneren.

De Stichting Geloof en Handel is opgericht op 29 april 2016 en door de belastingdienst erkend als ANBI.

Supporter

Voelt u zich verbonden met onze visie en missie dan kunt  u ons daarin structureel steunen middels een herhalende financiële bijdrage per maand/kwartaal/jaar t.n.v. Stichting Geloof en Handel, rekening NL47 TRIO 0390 1598 67.

De Stichting Geloof en Handel is opgericht op 29 april 2016 en door de belastingdienst erkend als ANBI.

Als supporter wordt u onderdeel van onze community, zodat u actief op de hoogte kunt blijven van de ontwikkelingen en daarin desgewenst ook kunt participeren.

U kunt zicht aanmelden als supporter via het contactformulier op deze site.

Partner

De Stichting Geloof en Handel zoekt ondernemers die zich betrokken voelen bij onze visie en missie en partner willen worden voor een langere tijd. Deze blijvende betrokkenheid is noodzakelijk om duurzame verbetering te bereiken.

Hoe kunt u bijdragen?

  • Financiële ondersteuning (geld)
  • Inzet van branche specifieke kennis en kunde (tijd)
  • Levering van faciliteiten (middelen)

U kunt als ondernemer zo invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kennis delen en opbouwen en uw netwerk intensiveren. Daarnaast nemen wij u als ondernemer actief mee in onze projecten in de vorm van informatieverstrekking, kennisavonden, media uitingen en desgewenst een bezoek van het project op locatie. Wij staan hierbij open voor maatwerk, zodat u uw doelstellingen maximaal kunt bereiken.

Wilt u als ondernemer de Stichting Geloof en Handel blijvend betrokken ondersteunen? Neem dan contact op via het contactformulier op deze site en wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Onderstaande partners ondersteunen ons structureel:

U kunt de Stichting Geloof en Handel of een specifiek project financieel steunen via het formulier hiernaast of door direct uw bijdrage over te maken naar:

  • bankrekeningnummer NL47 TRIO 0390 1598 67
  • t.n.v. Stichting Geloof en Handel
  • o.v.v. project Vissers van Sri Lanka

Op dit moment participeren wij actief in een project in Sri Lanka om vissers en hun gezinnen een toekomst met perspectief te geven.

Doneren kan middels een eenmalige gift of structureel via een periodieke gift.

In het geval van een periodieke gift bieden wij u de mogelijkheid om deel te nemen aan onze community. Geeft u in dat geval uw e-mailadres door via het formulier en dan ontvangt u van ons een uitnodiging met verdere uitleg van de mogelijkheden.

Bedrag

Het verhaal van Saunthararasa – een visser in Sri Lanka

Het verhaal van Saunthararasa – een visser in Sri Lanka

Het verhaal van Saunthararasa - een visser in Sri Lanka - getroffen door de oorlog, belandt in de greep van...

Lees verder
Het verhaal van Suthakaran – een visser in Sri Lanka

Het verhaal van Suthakaran – een visser in Sri Lanka

Suthakaran woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in Mannar in het noorden van Sri Lanka. Het gebied waar...

Lees verder
Impact lockdown in Sri Lanka

Impact lockdown in Sri Lanka

Te midden van het Covid-19 tumult zou je bijna vergeten dat dit ook ons project in Sri Lanka niet voorbij...

Lees verder
Reis Sri Lanka 2018

Reis Sri Lanka 2018

Geslaagde reis naar visserij project in Sri Lanka! De Stichting Geloof en Handel heeft met een groep ondernemers en experts...

Lees verder