Documentaire project Sri Lanka door EO: 25 min / 10 min.

Wie zijn we

Visie
Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen

Missie en motivatie
Gedreven vanuit ons geloof (Psalm 82:3-4, Amos 5:23-24, Spreuken 21:3, Matteus 6:31-33, Jakobus 1:27)
willen we blijvend betrokken het verschil maken voor mensen in kwetsbare gebieden
die in de greep zijn van onrecht (zoals uitbuiting, slavernij, armoede, kennisachterstand)

Strategie
De visie willen we bereiken door:
vakkennis en passie van ondernemers
te combineren met de kennis en ervaring van de hulporganisatie in de betreffende landen en dit in te zetten om eerlijke handel te bevorderen,
zodat situaties van onrecht worden doorbroken.

Partners
De Stichting Geloof en Handel wordt ondersteund door een aantal partners. Deze partners ondersteunen ons in het uitvoeren van onze werkzaamheden in de vorm van inzet communicatie middelen, facilitering, advisering en aanlevering ontwikkelingsprojecten.

Gegevens Stichting
Naam: Stichting Geloof en Handel
RSIN: 8563.51.623
Postadres: Watersnip 13, 3752 PN te Bunschoten
Rekeningnummer: NL47 TRIO 0390 1598 67
Jaarrekening 2018

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.

Organisatie
De Stichting Geloof en Handel bestaat uit een primaire organisatie die voor de continuïteit zorgt en een of meer projectorganisaties die zich richten op een specifieke branche in een of meer ontwikkelingslanden.

De organisatie van de stichting bestaat op dit moment uit:

Peter de Graaf
Voorzitter
Jan Jaap Koelewijn
Penningmeester
Esmee de Graaf
Communicatie en Relaties
projectcoördinator
Coördinator Visserij Gilde

Donateur

Op dit moment loopt het project Vissers in Sri Lanka. Uw donatie wordt 100% ingezet voor het bevrijden van vissers uit de schuldslavernij middels herfinanciering van hun schuld door de lokale sociale kredietmaatschappij Ygro. Iedere aflossing wordt weer ingezet om nieuwe vissers en hun gezinnen te bevrijden. Uw bijdrage blijft daarmee  jarenlang hulp bieden.

Voelt u zich verbonden met dit project dan kunt u ons daarin steunen middels een financiële bijdrage t.n.v. Stichting Geloof en Handel, rekening NL47 TRIO 0390 1598 67 o.v.v. het project.

De Stichting Geloof en Handel is opgericht op 29 april 2016 en door de belastingdienst erkend als ANBI.

Supporter

Voelt u zich verbonden met onze visie en missie dan kunt  u ons daarin structureel steunen middels een herhalende financiële bijdrage per maand/kwartaal/jaar t.n.v. Stichting Geloof en Handel, rekening NL47 TRIO 0390 1598 67.

De Stichting Geloof en Handel is opgericht op 29 april 2016 en door de belastingdienst erkend als ANBI.

Als supporter wordt u onderdeel van onze community, zodat u actief op de hoogte kunt blijven van de ontwikkelingen en daarin desgewenst ook kunt participeren.

U kunt zicht aanmelden als supporter via het contactformulier op deze site.

Partner

De Stichting Geloof en Handel zoekt ondernemers die zich betrokken voelen bij onze visie en missie en partner willen worden voor een langere tijd. Deze blijvende betrokkenheid is noodzakelijk om duurzame verbetering te bereiken.

Hoe kunt u bijdragen?

  • Financiële ondersteuning (geld)
  • Inzet van branche specifieke kennis en kunde (tijd)
  • Levering van faciliteiten (middelen)

U kunt als ondernemer zo invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kennis delen en opbouwen en uw netwerk intensiveren. Daarnaast nemen wij u als ondernemer actief mee in onze projecten in de vorm van informatieverstrekking, kennisavonden, media uitingen en desgewenst een bezoek van het project op locatie. Wij staan hierbij open voor maatwerk, zodat u uw doelstellingen maximaal kunt bereiken.

Wilt u als ondernemer de Stichting Geloof en Handel blijvend betrokken ondersteunen? Neem dan contact op via het contactformulier op deze site en wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Onderstaande partners ondersteunen ons structureel:

Background
Background

De Stichting Geloof en Handel zoekt ondernemers die zich betrokken voelen bij onze visie en missie.

Help mee